DORADZTWO I PROFESIONALNA OBSŁUGA
KSIĘGOWO-PODATKOWO-KADROWA
DLA TWOJEJ FIRMY

Jako Kancelaria Doradcy Podatkowego AXA rozpoczęliśmy działalność we Wrocławiu w czerwcu 1990 roku. We wrześniu 1992 roku sprecyzowaliśmy kierunek swojego rozwoju i skupiliśmy swoje działanie na obsłudze podatkowej i rachunkowej podmiotów gospodarczych niezależnie od ich wielkości i formy prawnej. Zatrudniamy pracowników o ugruntowanej wiedzy popartej wieloma latami doświadczeń, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Dodatkowo możemy wykazać się certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość świadczonych usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych – świadectwo kwalifikacyjne 8776/98 – oraz wpisem na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów 05052 z 07.04.1998 roku, który uprawnia nas do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz przepisami polskiego prawa podatkowego i finansowego działalność Kancelarii AXA jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług.

Doradztwo

Księgowość

Więcej

Księgowość

Doradztwo

Więcej

Audyt

Audyt i inne

Więcej

Inwestycje

Współpraca

Więcej

Klienci Kancelarii AXA wywodzą się spośród firm osób fizycznych i przedsiębiorstw działających w różnorodnych formach prawnych z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego. Prowadzą one również zróżnicowaną działalność, od produkcji po usługi i handel. Tak szeroko zakrojona aktywność wymaga elastyczności w postępowaniu, które uwzględniać będzie indywidualne potrzeby klienta. Dlatego też oferujemy różnorodne formy współpracy, od pełnej obsługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy podatkowej książki przychodów i rozchodów poprzez stałą realizację zadania cząstkowego, aż po realizację pojedynczej usługi.

image
image

Indywidualna Obsługa Klientów Strategicznych

Wszyscy nasi klienci są dla Nas klientami strategicznymi z indywidualnym podejściem do przedstawianej problematyki i indywidualną obsługą. Indywidualna obsługa daje gwarancję sprawnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami a klientem. Przed przystąpieniem do współpracy dogłębnie poznajemy potrzeby swojego zleceniodawcy oraz przeprowadzamy szczegółową analizę marketingową jego działalności. Tak zindywidualizowane podejście przyspiesza procesy twórcze i znacząco przyczynia się do zapewnienia naszemu zleceniodawcy bezpieczeństwa w rozliczeniach z fiskusem i ubezpieczycielem ZUS.

Ogół tych czynników zapewnia nam pełne zaufanie klientów niezależnie od długości współpracy.