O firmie
Certyfikowane biuro rachunkowe

Historia nazwy Kancelarii AXA

Nazwa AXA Kancelarii Doradcy Podatkowego pochodzi od imienia biblijnej postaci Aksy, o której mowa w szóstej księdze Starego Testamentu, Księdze Jozuego, w rozdziale 15 (w. 13-19) pt. Kalebici zajmują terytorium Hebronu.

Kaleb, ojciec Aksy, żył na przełomie XIII i XII w. p.n.e. i był jednym z dwóch Żydów pozostających wiernych Panu. W nagrodę za swoją postawę uzyskał wstęp do Ziemi Obiecanej i oddano mu we władanie jego dziedzictwo – Hebron. Ponadto obdarowany został długim życiem.

Obiecał on swoją córkę Aksę temu, który zdobędzie Debir. I tak oto Aksa została żoną Otniela, bratanka Kaleba. Ona skłoniła męża, żeby poprosił jej ojca o ziemię Negeb, sama zaś wystąpiła z prośbą o to, by ojciec do tej pustynnej ziemi dodał źródła wód.

I Kaleb dał swojej mądrej córce dar, o który prosiła – źródła wody na wyżynie i na nizinie.

Taką przewidującą mądrością wykazują się nasi pracownicy, więc... zaufaj naszemu doświadczeniu…

Doradca Podatkowy - Biuro Księgowe AXA

Jako Kancelaria Doradcy Podatkowego AXA (Biuro Księgowe) rozpoczęliśmy działalność we Wrocławiu w czerwcu 1990 roku. We wrześniu 1992 roku określiliśmy kierunek swojego rozwoju i skupiliśmy swoje działanie na obsłudze podatkowej i rachunkowej podmiotów gospodarczych niezależnie od ich wielkości i formy prawnej.

Zatrudniamy pracowników o ugruntowanej wiedzy popartej wieloma latami doświadczeń, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Choć obecne prawo dopuszcza usługowe prowadzenie obsługi księgowej i podatkowej bez posiadania stosownych uprawnień, to nasza Kancelaria-Biuro Rachunkowe AXA posiada takie certyfikaty uzyskane w minionym okresie zarówno w odniesieniu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - świadectwo kwalifikacyjne nr 8776/98, jaki i do świadczenia usług doradztwa podatkowego - wpis na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów 05052 z 07.04.1998 roku. Potwierdza to wysoką jakość świadczonych usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i uprawnia nas do świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz przepisami polskiego prawa podatkowego i finansowego działalność Kancelarii AXA jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług.

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług doradztwa podatkowego.

Dobre biuro księgowe Wrocław

Jak wybrać doradcę podatkowego?

Zadaniem doradcy podatkowego, którego warto wybrać do współpracy, jest umiejętność sprostania nawet najbardziej wymagającym problemom z zakresu księgowości i podatków. Jeśli usługi realizowane są przez Kancelarię Doradcy Podatkowego – Biuro Księgowe, to powinna ona satysfakcję Klientów stawiać na pierwszym miejscu, ale również poświęcać dużo czasu na rozwój swoich pracowników.

Wskazane jest, by doradca wyróżniał się nowoczesnym podejściem i otwartością na problemy Klientów, a także wykonywaniem szerokiej gamy usług z zakresu doradztwa podatkowego i księgowości, na które udziela gwarancji. Jeżeli dodatkowo oferuje konkurencyjne ceny i zapewnia indywidualny charakter obsługi, to mamy odpowiedź na pytanie: jak wybrać doradcę podatkowego?