Oferta

Kompleksowa obsługa księgowa

AXA Kancelaria Doradcy Podatkowego oferuje klientom kompleksową obsługę księgową, w tym przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów (mała księgowość), rozliczeń VAT w tym JPK. W ramach tej działalności oferujemy:

 • pełną księgowość (księgi handlowe) – zakładamy indywidualny dla klienta plan kont uwzględniający specyfikę jego działalności, sprawdzamy dokumenty pod względem rachunkowym i formalnym, dekretujemy dokumenty na odpowiednich kontach, prowadzimy rejestry i rozliczenia na potrzeby podatku VAT w tym pliki JPK i deklaracje,
 • małą księgowość (książka przychodów i rozchodów lub ryczałt) – sprawdzamy dokumenty księgowe pod względem rachunkowym i formalnym, dokonujemy zapisów w książce przychodów i rozchodów (odpowiednio: w ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu), prowadzimy rejestry i rozliczenia na potrzeby podatku VAT w tym pliki JPK i deklaracje,
 • pełną obsługą kadrowo-płacową – przygotowujemy umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, prowadzimy dokumentację pracowniczą, przygotowujemy listy płac oraz rachunki dla zleceniobiorców świadczących pracę na rzecz naszych klientów, sporządzamy roczne rozliczenia wynagrodzeń dla osób zatrudnionych oraz dla pracodawcy informację o pobranych i odprowadzonych zaliczkach podatku dochodowego, sporządzamy świadectwa pracy,
 • obsługę rozliczeń z ZUS – przygotowujemy i przesyłamy odpowiednie formularze do ZUS, obliczamy wysokość składki za dany miesiąc,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku pełnej księgowości sporządzamy w określonych terminach sprawozdania finansowe na potrzeby podatku dochodowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych – na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • sprawozdawczość statystyczną i bankową.
axatax kancelaria doradcy podatkowego
axatax kancelaria doradcy podatkowego
axatax kancelaria doradcy podatkowego
axatax kancelaria doradcy podatkowego
axatax kancelaria doradcy podatkowego

Doradztwo podatkowe i finansowe

Niezwykle istotna w prowadzeniu działalności gospodarczej jest umiejętność przewidzenia wpływu aktywności firmy na aktualne i przyszłe podatki. Od tego może zależeć płynność finansowa i zdolność kredytowa przedsiębiorstwa. Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo podatkowe i finansowe w zakresie:

 • planowania i optymalizacji podatkowej,
 • pozyskiwania innych źródeł finansowania.

Pozostałe usługi księgowe

Ponadto zajmujemy się również świadczeniem pozostałych usług księgowych:

 • reprezentujemy klienta przed organami administracji skarbowej i ZUS,
 • sporządzamy wnioski kredytowe,
 • rozliczamy projekty unijne,
 • rozliczamy inwestycje,
 • wspomagamy procesy zarządzania,
 • sporządzamy analizy finansowo-księgowe i zestawienia dla zarządów i rad nadzorczych,
 • przeprowadzamy audyty finansowe i podatkowe (Financial & Tax Due Digillence),
 • uczestniczymy w radach nadzorczych spółek,
 • edukujemy w zakresie rachunkowości lub podatków przedsiębiorców i ich pracowników,
 • zakładamy i likwidujemy firmy.

Formy współpracy

Kancelaria Doradcy Podatkowego AXA oferuje różne formy współpracy z klientami:

 • obsługa pełna – zapewnia kompleksową obsługę księgową i doradczą w zakresie podatków,
 • stała realizacja zleceń cząstkowych – obsługa wybranych działów księgowości np. tylko kadry i płace lub tylko sprawy ZUS, albo tylko rozliczanie środków trwałych,
 • usługi jednorazowe w określonym indywidualnie zakresie.